Angående E4-bygget i södra kommundelen  

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Under avslutet av 2020 och inledning av 2021 har vi haft ett flertal störningar i södra delen av vår kommun i samband med Trafikverkets ombyggnation av E4 sträckan Bygdeå – Djäkneboda.

Ombyggnationen, som är en viktig del för bättre och säkrare trafik i Robertsfors kommun, har orsakat stora störningar för kommuninvånarna när det bland annat gäller kollektivtrafik, vattenförsörjning samt bredband.

Robertsfors kommun arbetar aktivt med frågorna och har regelbundna kontakter med Trafikverket, länstrafiken och andra aktörer där vi bevakar Robertsfors kommuns medborgares intressen och försöker underlätta för samtliga som drabbats.

Vattenförsörjningen är åtgärdad vid flertal tillfällen och gällande bredband så har Telias kabel ett flertal gånger blivit avgrävd eller skadad av vägbygget vilket medfört att även Robnet, som hyr trafik av Telia, fått problem.

Robertsfors kommun anser att det ytterst är Trafikverkets fråga att se till att skador och störningar orsakade av ombyggnationen åtgärdas och kommuniceras till de som drabbas. Robertsfors kommun kommer intensifiera kontakterna med Trafikverket för att säkerställa våra medborgares intressen samt utröna vilken part som bär det formella ansvaret.