Coronainformation v. 8

i Category: Covid-19 | 3 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 14 237 (13 023)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 58 (47)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 14 (8)
Avlidna: 131 (125)

Antal smittade i Robertsfors kommun: 152 (149)

Antal vaccinerade
Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 12 017 (10 812)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 4 551 (2 672)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 291 (279)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 159 (157)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Det finns ingen konstaterad smitta inom någon av kommunens verksamheter. Men läget inom länet är allvarligt och smittspridningen hög i stora delar av Västerbotten. En stark bidragande orsak till den ökade smittspridningen är den brittiska varianten av viruset som är mycket mer smittsamt än den som tidigare florerat. Den förekommer Bland annat i Skellefteå där smittspridningen är fortsatt hög.

Närheten till både Skellefteå och Umeå (där antalet smittade också ökar) gör att vi som bor i Robertsfors kommun får vara extra vaksamma. Det är därför av yttersta vikt att vi alla fortsätter att följa rådande rekommendationer. Det är allas ansvar att skydda sig själv och andra från att smittas av covid-19.

Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. De verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-

 Vaccinering

Vaccineringen i kommunen har flutit på bra och gått enligt planerna. Alla särskilda boenden i kommunen kommer nästa vecka att ha fått dos 2.

Aktuellt i länet

Rekordmånga vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västerbotten och läget är mycket allvarligt. Region Västerbotten gick med anledning av detta i måndags ut med nya skärpta och förlängda rekommendationer som ska gälla fram till 21 mars. Dessa kan du läsa i sin helhet här.

Västerbotten har flest rapporterade fall per 100 000 invånare i landet just nu. Regionen påpekar att det behövs en extrem följsamhet av rekommendationerna för att få en vändning. Undvik onödiga resor inom eller utanför regionen under den här perioden, uppmanar smittskydd.

Rekommendationerna från Region Västerbotten är allas personliga ansvar att följa. Alla är skyldiga, enligt smittskyddslagen, att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot sjukdomen covid-19. Detta betonades på Region Västerbottens presskonferens i onsdags. Fokus för rekommendationerna är bland annat:

  • Träffa få människor
  • Håll avstånd
  • Undvik situationer med risk för trängsel

Se Region Västerbottens presskonferens från i onsdags här:

 Vaccinering

I regionen är snart alla SÄBO färdigvaccinerade. Vaccination av alla med hemsjukvård eller hemtjänst, personal inom dessa och deras sammanboende har påbörjats. Inom kort påbörjas fas två där alla födda 1956 och tidigare ingår. Nästa vecka kommer alla födda 1941 och tidigare att få brev med information om hur de ska boka sin tid för vaccination.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu. 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.