Coronainformation v. 9

i Category: Covid-19 | 4 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 15 304 (14 237)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 66 (58)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 14 (14)
Avlidna: 137 (131)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 161 (152)

Antal vaccinerade
Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 14 699 (12 017)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 7 080 (4 551)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 329 (291)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 163 (159)

Aktuellt i Robertsfors kommun

En person har bekräftats smittad i grundskolans verksamhet under förra veckan. För att förhindra smittspridning har ytterligare åtgärder vidtagits på den berörda enheten för att minska antalet personer som rör sig i enhetens lokaler. Föräldrar som har barn inom enheten har informerats via Schoolsoft.

Region Västerbotten rekommenderar nu att alla barn i ett hushåll där någon inväntar provsvar på test för covid-19 hålls hemma i avvaktan på provsvar. Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan. Blir det ett positivt provsvar så omfattas alla i hushållet av hemkarantän.

De allra flesta från sex år och uppåt kan testa sig via egenprovtagning och bör göra det vid symtom. Läs mer om egenprovtagning här på 1177 Vårdguiden.

Inom kommunens övriga verksamheter fanns ingen bekräftad smittad med covid-19 förra veckan. Men vi ser en ökning av fall bland medborgare i Robertsfors kommun. Från att ha haft mellan 0 och 3 inrapporterade fall per vecka, rapporterades 7 fall mellan 24–27 februari och ytterligare 5 fall nu i tisdags (statistiken ovan är för v. 8, dessa 5 fall är inte inräknade). Den här ökningen är oroväckande. Trots att vaccinationerna av äldre går framåt är det inte läge att slappna av, trycket på sjukvården i Västerbotten är väldigt högt. Det är viktigt att vi alla träffar så få människor som möjligt och håller avstånd.

Vaccinering

Alla särskilda boenden i kommunen har denna vecka fått dos 2. Regionen öppnade i onsdags tidsbokning för alla födda 1941 och tidigare. Dessa vaccinationer utförs på vårdcentraler och ligger under Region Västerbottens ansvar (läs mer under Aktuellt i länet).

Sportlov

Nästa vecka är det sportlov och det blir, som så mycket annat sedan pandemin startade, inte som vanligt. Vi ska inte resa, umgås med andra människor eller vara på platser där trängsel kan uppstå. Passa på att göra trevliga utflykter med familjen, men undvik att vara på isar som kan vara ovanligt svaga för årstiden.

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. De verksamheter som berörs kan du läsa om här: www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs/

 Aktuellt i länet

Läget i länet är fortsatt mycket allvarligt och den brittiska virusvarianten är betydligt ner smittsam och regionen befarar att den helt kommer att ta över i länet. Västerbotten har flest rapporterade fall per 100 000 invånare i landet just nu och ett extremt tryck på vården. ​Region Västerbotten har denna vecka skickat in en begäran om att få aktivera krislägesavtalet .
Det är av allra högsta vikt att alla fortsätter följa rekommendationerna och håller ut för att bromsa smittan som ger både hög sjukfrånvaro och leder till att länsbor blir allvarligt sjuka och även avlider.

Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här: https://www.1177.se/Vasterbotten/aktuellt/nya-rekommendationer-i-vasterbotten/

 Vaccinering

I onsdags öppnade tidsbokningen för vaccination för covid-19 hos Region Västerbotten för alla födda 1941 och tidigare. Informationsbrev om hur man kan boka tid för vaccination har skickats ut till denna grupp. Region Västerbotten meddelar att på grund av brist på vaccin är dock tillgängliga tider för vaccination begränsade. Eftersom vaccinleveranser kan ändras med kort varsel är det i många fall inte möjligt att erbjuda bokade tider längre fram än de närmsta två veckorna. Tekniska problem och begränsad tillgång till vaccin har gjort att många i den prioriterade gruppen som försökt boka tid, inte fått någon tid för vaccinering ännu.

Alla länets hälsocentraler erbjuder nya tider för vaccination utifrån varje veckas leveransbesked. Om det inte finns lediga tider för vaccination när man försöker boka, ska man försöka igen om några dagar senare eller kommande vecka, meddelar Region Västerbotten.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu. 

 

 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.