SÄBO färdigvaccinerat och antigentester införs

i Category: Covid-19 | 2 min läsning

Ett efterlängtat delmål värt att fira uppnåddes på fredagen den 5 mars i äldreomsorgen när det sista äldreboendet samt korttids Robertsfors kommun fick dos 2 med vaccin mot covid-19.

Totalt har nu över 250 personer vaccinerats inom äldreomsorgen vilket innebär att över 500 vaccindoser har getts av kommunens sjuksköterskor sedan starten i början på januari. På våra äldreboenden har alla vårdtagare velat vaccinera sig, det vill säga 100 procent deltagande. Bland personal på alla boenden är mellan 85 och 98 procent vaccinerade.

Den äldsta vaccinerade vårdtagaren har uppnått aktningsvärda 100 år, och bland personalen har de yngsta som vaccinerats varit 18 år och den äldste 69 år. Det finns ingen skillnad på vaccinationsvilja beroende av ålder, kön eller etnicitet. Alla har haft ett stort intresse. 

Hemsjukvård och hemtjänst

Vaccination av äldre personer med hemsjukvård pågår nu för fullt i alla tre distrikt parallellt som hälsocentralen vaccinerar äldre med hemtjänst och riskgrupper. Den största mängden vaccin tillfaller fortfarande kommun och Fas1 men så fort det kommer in mer vaccin så kommer vaccinationer i större skala att ske via hälsocentralerna under Fas 2 och Fas 3.  Nästa vecka påbörjas hemtjänstpersonalen att vaccineras och utifrån intresseanmälda kommer det bli nära 100 procent av personalen.

– För att klara vaccinationsuppdraget har vi rekryterat in sjuksköterskor som gått i pension och vi har de som gått in från föräldraledighet, säger Lena Andersson verksamhetschef för Hälso- och sjukvård.
– Det är oerhört resurskrävande men samtidigt ser vi att detta kommer få en enorm betydelse för att få stopp på smittspridning. Det är glädjande och ger kraft trots att det är en intensiv period just nu, säger Lena.

 Screening

I veckan startade hemtjänsten screening för covid av personal inför arbetspass som kommer nu att ske två gånger i veckan. Totalt har det i hemtjänsten utbildats 14 provtagare som kommer ta så kallade ”antigentest” och analysera dessa för att säkerställa att ingen har drabbats av Covid utan symtom. Alla på arbetsplatsen screenas och hemtjänstchef Gunnel Andersson vittnar om att det killade rejält i näsan vid första provtagningen.
– Men det känns faktiskt otroligt skönt att veta att man inte har Covid, inte idag i alla fall, säger Gunnel och skrattar.

 

Logistik och samverkan

Varje vecka levereras munskydd från centralförrådet i Robertsfors av personal som arbetar på dagcenter. Totalt levereras det ut ca 4000 munskydd varje vecka till alla enheter där det används i det dagliga arbetet.

– Det har skett och sker en febril verksamhet ute inom vård och omsorg varje dag, dygnet runt. Man blir klart imponerad över den enorma omställningskraft som finns ute i verksamheterna där enhetschefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab assistent, undersköterskor, vårdbiträden och boendehandledare gör ett fantastiskt arbete. När man sammanställer allt som hänt och fortsatt sker  under denna pandemi är det nästan obegripligt, säger Åsa Bygdeson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

 

På bilden ses undersköterska Eva Jonasson ta prov, antigentest, på undersköterskan Yvonne Bergström,  Robertsfors hemtjänst.