Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Smittsäkrare färdtjänstresor

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Alla taxifordon inom kommunal färdtjänst kommer framöver succesivt att utrustas med ett barriärskydd mellan chaufför och passagerare. Inga passagerare får sitta på samma sida om chauffören sett till barriärskyddets placering. Detta innebär att framsätet ej kan nyttjas.

För att motverka smittspridning har, sedan den 15 februari, föraren rekommenderats att använda munskydd och att erbjuda resenären ett munskydd vid avfärd. Munskydd tillhandahålls av kommunen.