Coronainformation v. 12

i Category: Covid-19 | 4 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 17 752 (17 075)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 56 (59)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 9 (15)
Avlidna: 162 (158)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 199 (183)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 29 424 (25 555)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 10 387 (9 909)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 622 (551)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 278 (270)

 Aktuellt i Robertsfors kommun

Antalet smittade invånare i Robertsfors kommun per vecka är fortfarande högre än vad det var i början av året och smittspridningen i grannkommunerna Skellefteå och Umeå är fortsatt hög. Den brittiska virusvarianten, som är betydligt mer smittsam än den vanliga varianten dominerar i Västerbottens län. Det innebär att vi alla måste fortsätta att hålla i när det gäller att hålla avstånd, stanna hemma när man har symtom, tvätta händerna ofta och träffa så få människor som möjligt.

Ingen person bekräftad smittad förra veckan i kommunens verksamheter. Bland Robertsfors kommuns invånare har ytterligare sex personer bekräftats smittade med covid mellan den 17 och 21 mars (dessa syns ej i statistiken ovan då den är från v. 10).

Vaccinering

Kring påsk kommer grupputskick från Region Västerbotten med information till alla länsbor 75–80 år om hur tid kan bokas för vaccination (läs mer nedan under Aktuellt i länet).

 Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

 

Aktuellt i länet

Fortsatt hög smittspridning och hårt tryck på vården i länet, en liten minskning i Lycksele och Skellefteå samt en liten ökning i Umeåområdet. Fortsatt ökning bland personer i åldersgrupperna 0 18 år samt 19–39 år, färre nya fall i övriga åldersgrupper. Det är en mycket hög andel av brittiska virusvarianten som bidrar påtagligt till smittspridningen i länet. Enstaka fall av den sydafrikanska virusvarianten har upptäckts vid analyser.

Smittspårning visar att personer smittats på arbetsplatser, i skolor, i familjer och sociala privata sammanhang där en del fall är kopplade till sportlovet.

Vaccinering

Astra Zenecas vaccin stoppades förra veckan i Sverige och i dag, torsdag den 25 mars, meddelades att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus.

Region Västerbotten räknar med att alla över 80 år i regionen ska ha fått sin första dos vaccin innan påsk. Andra dosen vaccin har förlängts till att ges från 3–4 veckor efter dos 1 till 6 veckor. Detta för att kunna ge första dosen till fler personer. Skyddseffekten en till två veckor efter att ha fått dos 1 är stor jämfört med om man inte fått någon dos alls.

Kring påsk kommer grupputskick från Regionen med information till alla länsbor 75–80 år om hur tid kan bokas för vaccination. Region Västerbotten betonar att det är oerhört viktigt att man följer prioriteringsordningen och inte försöker boka sig förbi den aktuella gruppen.

Om man har allmänna frågor om vaccinering eller coronaviruset kan man ringa nummer 11313.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Alla har ett personligt ansvar att följa de skärpta rekommendationerna i Västerbottens län.. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid 19.

Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här:

 Nationellt

Från och med den 25 mars införs nya restriktioner för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Syftet är att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer här.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.

 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.