Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Tyck till om äldreomsorgsstrategi

i Category: Nyheter | 1 min läsning

I Robertsfors kommun pågår för närvarande arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för äldreomsorgen i kommunen. Det utarbetade förslaget går nu ut på remissrunda till ett urval av remissinstanser som har att yttra sig över innehållet i det liggande förslaget.

Remisstiden löper ut den 18 april, då remissvaren ska vara inlämnade.

Dina synpunkter är viktiga

Om du som medborgare i Robertsfors kommun vill tycka till om förslaget och lämna dina synpunkter så är du välkommen att göra det under remisstiden genom e-tjänst: https://minasidor.robertsfors.se/aldreomsorgstrategi

Klicka nedan för att ladda ner remissupplagan:

Robertsfors kommun tar tacksamt emot dina synpunkter!