Anställda inom äldreomsorgen erbjuds studera på arbetstid

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Händer som håller en uppslagen bok. I Bakgrunden biblioteksmiljö.

Robertsfors kommun vill uppmuntra anställda till högre studier inom äldreomsorgen. Därför går nu ett erbjudande ut till dem som arbetar inom äldreomsorgen i kommunen om att få 25 % ledigt från sin tjänst utan lönebortfall för studier på utvalda utbildningar. Antalet platser är begränsat och vid behov görs ett urval av arbetsgivaren.

Nedanstående tvååriga distansutbildningar är de som ges ledigt för med bibehållen lön:

  • Demensspecialiserad undersköterska (via Skellefteå kommun)
  • Specialistundersköterska multisjuka äldre (hos Kompetensutvecklingsinstitutet i Umeå eller Medlearn i Piteå)

Anställda anmäler sig till utbildningarna via www.yrkeshogskolan.se senast 15 april. Dessa utbildningar har studiestart i augusti/september 2021. Efter antagningsbesked kan den anställde ansöka om ersättning via Robertsfors kommun. Mer information för anställda finns på Robertsfors kommuns intranät samt hos ansvariga chefer.