Coronainformation v.13

i Category: Covid-19 | 3 min läsning
diagram som visar mer än 200 personer smittade.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 18 327 (17 752)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 49 (56)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 9 (9)
Avlidna: 167 (162)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 205 (199)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 32 606 (29 414)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 13 357 (10 387)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 669 (622)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 353 (278)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Inom Robertsfors kommuns verksamheter rapporterades ingen smitta föregående vecka. Antalet bekräftade invånare med covid-19 i Robertsfors kommun har nu passerat 200 personer sedan pandemin startade. Trots det nära läget till både Skellefteå och Umeå, där smittspridningen varit hög, har invånarna i Robertsfors kommun tillsammans hittills lyckats hålla smittspridningen nere i kommunen. Vi fortsätter att hålla i och hålla ut även när påskhelgen vill locka till umgänge.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Det är en sjunkande smittspridning i hela länet men fortsatt på en för hög nivå med många som behöver sjukhusvård. Beläggningen och belastningen på sjukhusen är fortsatt hög och smittspårningskapaciteten är fortsatt ansträngd. Smittspårningen visar att personer smittats på arbetsplatser (inkl. skolor), i familjer och sociala privata sammanhang.

Smittskydd på Region Västerbotten uppmanar alla att fortsätta med att hjälpa till att bromsa smittspridningen, även om det nu börjar gå åt rätt håll. Utmaningen är att hålla ut. Smittspridning kan ske vid alla tillfällen när människor träffas.

Egenprovtagningen kommer på många håll att vara begränsad över påskhelgen. Här kan du läsa mer om egenprovtagning och vad som gäller på din hälsocentral.

Vaccinering

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin har återupptagits i Västerbotten för personer över 65 år. Från och med denna vecka kan alla mellan 75 och 79 år boka tid för vaccination, regionen skickar information om hur man gör för att boka tid. Regionen meddelar att det levereras mer vaccin varje vecka. Om det inte finns några lediga tider kan du försöka igen om några dagar. Man kan boka tid på den hälsocentral man vill vaccineras på, det behöver inte vara densamma som där man är listad. Tider erbjuds utifrån tillgång på vaccin. Kom ihåg att det är röda dagar i påsk som påverkar hälsocentralernas öppettider.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Nationellt

Smittspridningen ökar i flera regioner och läget nationellt är allvarligt. Regeringen har därför beslutat att förlänga restriktionerna för restauranger, barer, gallerior, gym etc. Kommuner och regioner uppmanas att hålla verksamheter som allmänheten har tillträde till men som inte är nödvändiga fortsatt stängda till 18 april. Idrottsaktiviteter för barn och unga undantas.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.