Coronainformation v. 15

i Category: Covid-19 | 4 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 19 503 (18 836)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 48 (42)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 16 (7)
Avlidna: 176 (170)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 217 (209)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet:  43 344 (37 031)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 17 595 (13 766)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 1 023 (822)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 498 (379)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Ingen bekräftad smitta under föregående vecka i kommunens verksamheter.

Vaccinering

Kommunen har haft ett särskilt utsett ansvar att vaccinera mot Covid-19 på SäBo för äldre, dess personal och brukare. Därefter har även kommunen haft ansvar att vaccinera de som är inskrivna i hemsjukvården samt medboende. (Fas 1)

Efter att dessa grupper är vaccinerade så upphör även kommunens ansvarsbit kring vaccinering och det faller över på regionens ansvar. Regionen ansvarar för att vaccinera personal inom hemtjänst samt personal och brukare inom LSS verksamhet. (Fas 2). Vissa utsedda grupper inom LSS har dock redan blivit vaccinerade utifrån en ökad risk relaterat till Downs Syndrom och har flyttats fram i prioritetsordningen.

En stor andel av hemtjänstpersonal är vaccinerade med Dos 1 vilket har skett både av kommunens sjuksköterskor samt regionens sjuksköterskor. Det sker i Robertsfors en nära samverkan mellan kommun och hälsocentralen för att klara av vaccinationsuppdraget men huvudansvaret ligger på regionen.

Regionen kommer fortsätta att vaccinera personal som tidigare inte vaccinerat sig och arbetar på SäBo, hemtjänst och hemsjukvård oavsett anställningsform. Dessa anmäls av anställande chef till Hälsocentralen och sätts upp på vaccinationsplanering av dem. De nya brukare som tillkommer i hemsjukvård som inte är vaccinerade kommer vaccineras av regionen med stöd från sjuksköterska från kommunen.

Alla övriga personalvaccinationer i regionen är pausat tills man vaccinerat alla över 65 år. Sist i (fas 2) kommer patientnära personal och brukare inom LSS/LASS. Regionen räknar med att alla som tillhör fas 2 ska ha fått dos 1 i juni.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa om rekommenderad prioriteringsordning för vaccin mot covid-19 samt vilka som ingår i olika faser: Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

De skärpta rekommendationerna för Västerbottens län förlängs återigen, denna gång till och med den 9 maj 2021. Bakgrunden är det ökande antalet nya fall av covid-19 och dess påverkan på sjukvården.
– Vi har lyckats förut och vi måste göra det igen. Vi måste minska smittspridningen och förhindra att västerbottningarna drabbas av svår sjukdom och död. Vi behöver följa rekommendationerna för oss själva, våra familjer och våra vänner, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten i ett pressmeddelande. Läs hela meddelandet här.

Återigen ökar smittspridningen i alla delar av länet även om det finns kommuner med lägre smittspridning. Störst ökning av antal fall i Umeåområdet följt av Skellefteåområdet.  Ökning sker i alla åldersgrupper yngre än 70 år. Ökningen bedöms av Regionen vara ett resultat av att människor i höge utsträckning har mött människor från andra hushåll under påskhelg och påsklov.

Vaccinering

Region Västerbotten berättar i ett pressmeddelande att från och med denna vecka kan personer födda 1951 och tidigare boka tid för vaccination.
Alla länets hälsocentraler erbjuder nya tider för vaccination utifrån varje veckas leveransbesked. Om det inte finns lediga tider för vaccination så försök igen några dagar senare eller kommande vecka. Fler tider erbjuds på de centrala vaccinationsmottagningarna i Umeå och Skellefteå eftersom de, till skillnad från hälsocentralerna, enbart arbetar med vaccination mot covid-19. Nya tider läggs ut allteftersom regionen får vaccin.
Här kan du läsa alla Region Västerbottens meddelanden gällande covid-19.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten

Nationellt

Folkhälsomyndigheten meddelar att man bedömer att alla som fått minst 1 dos vaccin  och där minst 3 veckor passerat efter vaccinationstillfället kan träffa några människor från andra hushåll, även inomhus, då den första dosen ger ett bra skydd. Läs mer om anpassade rekommendationer för vaccinerade här.

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj. Läs mer här.

Janssens vaccin pausas i väntan på utredning från EMA. Läs mer här.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.