Åtgärder inom sociala sektorn förlängs

i Category: Covid-19 | 1 min läsning
coronavirus

Den sociala sektorn har vidtagit åtgärder i vissa verksamheter för att motverka spridningen av covid-19. Vissa åtgärder gällde till och med i dag den 30 april. I veckan har det beslutats att fortsätta hålla den dagliga verksamheten Dagcenter stängd, men planerar för att öppna efter semestern. Lunchservering till äldre är pausade tills vidare. Även Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängda tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.