Vaccineringen – ”Ett otroligt bra samarbete där alla ställer upp”

i Category: Covid-19 | 3 min läsning
Alexandra SUndh Andersson ger en spruta i axeln på en herre med ryggen mot kameran. Alexandra bär munskydd och vårdkläder.

Alexandra Sundh Andersson är distriktssköterska inom hemsjukvården i Robertsfors kommun. Alexandra och hennes sjuksköterskekollegors arbete har varit avgörande för att motverka sjukdomen covid-19. I januari påbörjade de vaccineringen av de äldsta och sköraste i Robertsfors kommun.
– Det känns verkligen som att man är med om någonting historiskt, att vår insats verkligen gör skillnad i den här pandemin, säger hon.

I slutet av 2020 kom beskedet att vaccinationerna skulle påbörjas i Robertsfors kommun i januari 2021. Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccinationsdoser mellan regionerna och regionerna fördelar i sin tur doser ut till kommunerna. Dessa doser ska sedan erbjudas personer enligt Folkhälsomyndighetens föreslagna prioriteringsordning och hälsocentralen och kommunen har ansvar för olika prioriteringsgrupper.

Från Robertsfors kommun har Lena Andersson, hälso- och sjukvårdschef, Åsa Bygdeson, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt Alexandra Sundh Andersson, distriktsköterska inom hemsjukvården, suttit i planeringsgrupp tillsammans med chefer från Robertsfors Hälsocentral, dit vaccinet levereras.
– Samarbetet mellan kommunen och hälsocentralen har hela tiden varit fantastiskt! Vi har haft möten varje vecka där vi ser över hur många doser som kommer och hur vi ska fördela dem, berättar Alexandra.

I vaccinationens första fas låg ett stort ansvar på kommunen som vaccinerade både personal och brukare på särskilt boende för äldre (SÄBO), samt dem som har hemsjukvård och deras medboende. Det första vaccin som levererades var Pfizers. Vaccinet behöver blandas ut med koksalt innan injektion, det är känsligt för stötar och temperatur och ska användas inom sex timmar efter blandning. Det här bidrog till att man först var tveksam till om det överhuvudtaget skulle gå att frakta ut till brukare inom hemsjukvården.
– Det har krävts mycket planering och logistik och tack vare att det fungerat så bra har vi faktiskt inte behövt kassera några sprutor, berättar Alexandra som ansvarat för planering och tillsammans med kollegor vaccinerat drygt 100 personer i dessas hem.

Carola Degerman är verksamhetschef för Primärvård Nord Umeå där Robertsfors, Sävar, Ersboda samt Mariehems hälsocentraler ingår. Hon håller med Alexandra om det fina samarbetet mellan hälsocentralen och kommunen.
– Det har fungerat otroligt bra. Vi har inte haft så många sköterskor, men genom samarbetet med kommunen så har vi kunnat hjälpas åt med allt från planering, blandning av vaccin och dra upp i sprutor till själva vaccineringen, berättar Carola.
– Jag känner mig jättestolt över vår insats, det har varit så många parametrar att ta hänsyn till. Är personen vi planerar att åka till frisk, är alla papper i ordning, kan vi vara säkra på att få ut sex doser ur en ampull, hur många personer är rimligt att hinna till?, berättar Alexandra.

Alexandra Sundh Andersson vill ge en eloge till alla sjuksköterskekollegor inom såväl kommunen som hälsocentralen och även utanför organisationerna som ställer upp när det verkligen gäller.
– Jag blir så stolt över sjuksköterskekollegiet! De har slutit upp från alla håll nu under vaccinationsfasen, pensionerade och föräldralediga sjuksköterskor och sjuksköterskor som för tillfället inte jobbar i vården har hört av sig och vill hjälpa till och de har hoppat in både för regionen och kommunen. Utan de som gått in och täckt upp nu vet jag inte hur vi hade klarat oss, säger hon.

Carola Degerman ser stora fördelar med att vara en liten kommun under sådana här omständigheter.
–  I liten kommun sluter alla upp och man har redan kontaktvägar och alla har ett samarbetstänk, ett helhetstänk att det här gör vi för invånarna, säger Carola.

I och med att fas ett avklarades minskade kommunens ansvar för vaccinationerna. Men samarbetet kommer att fortsätta även i övriga vaccinationsfaser.
– Hälsocentralen har stöttat och hjälpt oss i vår mest intensiva fas och vi hjälper dem med bland annat vaccinationerna på Centrumhuset. Den här pandemin är inte över ännu, säger Alexandra Sundh Andersson.

Sjuksköterskor från hälsocentralen och kommunen har hjälpts åt med bland annat att förbereda vaccinationssprutorna innan de ska packas och transporteras ut till de som ska vaccineras.