Coronainformation v. 18

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Diagram över antalet sjukdomsfall totalt i Robertsfors kommun.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 21 511 (20 856)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 35 (40)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 10 (11)
Avlidna: 178 (177)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 252 (245)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. Från och med denna vecka presenterar vi enbart andelar i procent av befolkningen som vaccinerats, ej antal. Dessa uppgifter kan man ta del av hos FOHM via länken ovan.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 35,7 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 10,5 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 41,6 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 9,9 %

Aktuellt i Robertsfors kommun

En person inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet har bekräftats smittad med covid-19. Inom övriga kommunala verksamheter har ingen smitta rapporterats.

Antal nya fall med covid-19 i Robertsfors kommun har de senaste veckorna legat på ungefär samma nivå. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik var det 8 nya fall v. 14, 9 v. 15, 9 v. 16 samt 7 v. 17.

I kommunledningen har beslut fattats om att anställda får vaccinera sig på arbetstid om det inte går att få en tid på sin fritid. Det kan vara lättare att få en tid i Skellefteå eller Umeå där man har större vaccinationskapacitet, men det kan kräva några timmars frånvaro på grund av restid.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Det är en lätt ökning av smittspridningen i länet och den ligger fortfarande på en för hög nivå. Smittspridningen fortsätter att öka i Umeå, men fortsatt minskning i Skellefteåområdet och minskning i Södra Lappland. Smittspridningen är fortsatt hög i våra grannlän och stora delar av Sverige och därmed finns en kraftig påverkan på slutenvården. Det är fortsatt ökning av antalet fall i åldersgruppen 19–39 år, något fler fall i åldrarna 0-18 år och 40-59 år. Färre fall bland 60–69 år och 70+, vilket tyder på god effekt av vaccinet. Smittspårning visar att personer smittats i familjer, på arbetsplatser och sociala privata sammanhang.

På grund av hög smittspridning av covid-19 förlängs de skärpta rekommendationerna för Västerbottens län, följande gäller från 10 maj till och med den 23 maj.

  • Umgås med få människor.
  • Undvik platser om det är risk för trängsel.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.
  • Res smittsäkert.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken och när du inte kan hålla avstånd.

Läs mer om de skärpta rekommendationerna på 1177.se

Vaccinering

Vaccineringen fortskrider enligt plan och fas 3 inleddes den26 april. Totalt har cirka 36 % av den vuxna befolkningen i länet påbörjat vaccineringen. Denna vecka öppnar regionen även upp bokning för dig född 1962–1981 som har ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.

Vaccination – Skydda dig själv och andra

  • Alla som är 18 år och äldre kommer att bli erbjudna vaccin.
  • Ordningen styrs av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
  • Tidplanen påverkas av tillgång på vaccin.
  • Regionen ger information när det är din tur.
  • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid 19.

FHM:s rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortgår som planerat. Läs mer.

På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag om ändrade föreskrifter och allmänna råd på remiss. Förslaget rör främst allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel kultur- och idrottsarrangemang. Läs mer här.

Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få. Läs mer.

Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i hela befolkningen, behöver arbetet intensifieras med att på olika sätt öka tillgängligheten till vaccin. Läs mer.

Folkhälsomyndigheten stöder Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16–17 år. Läs mer.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer?Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.