Workshop 26 maj – Landsbygdsutveckling i Umeåregionen

i Category: Nyheter | 3 min läsning
Två kvinnor går på en grusväg med en hund springande framför dem. Den ena kvinnan leder en cykel. sommargrönska

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner krokar nu arm och ansöker tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor om att bilda ett leaderområde. Leader är en metod för lokal utveckling som används i hela Europa och som grundar sig i tanken att utveckling genomförs mest effektivt och hållbart genom dom som bor och verkar i ett område.

Genom ett leaderområde kan föreningar, företag och organisationer söka pengar för att förverkliga idéer och projekt som leder till lokal utveckling i landsbygd.

Hjälp oss med en gemensam strategi!

För att kunna bilda ett leaderområde så behöver aktörer från offentlig, privat och ideell sektor samlas kring en lokal utvecklingsstrategi: en leaderstrategi. Den ska vara framtagen genom breda och demokratiska processer, så att de som bor och verkar i området får chans att föra fram vad som är viktigt hos just dem.

Att påverka leaderstrategins innehåll är viktigt, inte minst för att det är den som sedan bestämmer vilka slags insatser och teman som kommer att kunna sökas stöd för i ett senare skede.

Nu behöver vi DIN hjälp med att ta fram en leaderstrategi som skräddarsys för Umeåregionen och som visar på just våra behov. Hur vill du att din plats ska utvecklas? Vilka områden behöver vi fokusera på för att skapa attraktiva platser, konkurrenskraftiga verksamheter, nya företag och fler jobb på landsbygden? Vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter finns hos just oss?

 Workshop 26 maj kl. 9.00-13.00

 Välkommen till en digital workshop med framtidsspaning och inspiration som sätter i gång tankarna. Förmingel och tekniktest från kl. 08.30. Passar inte datumet eller tiden? Ingen fara! Vi erbjuder även följande tid 19 maj kl. 18.00-20.00.

Anmäl dig här!

Snabba fakta om Leader