Coronainformation v. 19

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
DIagram över antalet sjukdomsfall totalt i Robertsfors kommun

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 22 083 (21 511)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 26 (35)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 10 (10)
Avlidna: 179 (178)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 260 (252)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 39,1 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 12,6 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 46,2%
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 13,4 %

Aktuellt i Robertsfors kommun

Ingen rapporterad smitta inom kommunens verksamheter.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

 

Aktuellt i länet

Totalt för hela länet ser regionen en minskad smittspridning, dock ökning i Umeåområdet. Antal inneliggande patienter med covid minskar sakta, men antal patienter på IVA (covid) är fortsatt på en hög nivå.

Smittspridningen är fortsatt hög i våra grannlän och stora delar av Sverige och därmed finns även kraftig påverkan på slutenvården. Under förra veckan testade 683 positivt för covid-19, Umeåområdet stod för 502 av dessa. Flest fall finns i åldersgruppen 19–39 och då särskilt bland personer mellan 20 och 29 år. Smittspårningen visar att många fall kopplas till sociala aktiviteter under valborgshelgen.

Svenska kyrkan rapporterar att behoven av samtal ökar i vissa församlingar i länet då ensamhet och tristess tilltagit under pandemin. Region Västerbotten ser en lätt ökning av antalet som ringer 1177 för covid-associerade symptom

Länsstyrelsen I Västerbottens län utför tillsyn enligt pandemilagen. Senast har de besökt bl.a. optiker, bygghandel, handelsträdgårdar och liknande. Drygt 500 tillsyner har gjorts totalt och de kan se att det är mer folk i omlopp nu, men sällan trängsel. Det har även börjat komma in betydligt fler frågor från privatpersoner som vill ordna olika aktiviteter samt verksamheter som vill ha olika arrangemang.

De skärpta rekommendationerna i Västerbotten har förlängts till 23 maj Läs mer på 1177.se Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Vaccinering

Vaccineringen fortskrider enligt plan. Totalt har ca 39 % (förra veckan 36%) av den vuxna befolkningen i länet påbörjat vaccineringen. Region Västerbotten är inne i fas 3 och vaccinerar de som är födda 1981 och tidigare som tillhör någon riskgrupp samt patientnära personal. Måndag nästa vecka öppnar regionen upp för riskgrupper över 18 år och patientnära personal över 18 år. Parallellt med detta så jobbar regionen med att nå särskilt utsatta grupper. Det är även öppnat upp för gravida och barn med risksjukdomar 16–18 år som är ordinerade vaccination av sin läkare. Regionen bedömer att fas 4 för de som är 50–59 år kan öppna upp v. 21 eller v. 22.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.

FHM:s rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens samlade statistik för vaccination mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten

Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni. Läs mer.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19 pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortgår som planerat. Läs mer.

Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020. Läs mer.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.

Staplarna visar antalet sjukdomsfall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten