Coronainformation v. 21

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Diagram över antalet sjukdomsfall totalt i Robertsfors kommun.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 22 980 (22 621)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 14 (19)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 7 (8)
Avlidna: 181 (179)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 292 (270)

Andel vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 46,2 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 15,7 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 52,6 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 19,1  %

Aktuellt i Robertsfors kommun

Från och med denna vecka kommer inte enstaka fall av smittade personer i kommunens verksamheter att redovisas i denna information, framöver redovisas enbart om det blir smittspridning inom en verksamhet.

Robertsfors kommun hade v. 20 det högsta antalet smittade personer i kommunen på en vecka sedan pandemins start. Efter att ha legat på högst 10 nya fall per vecka de senaste två månaderna, testades 22 personer positivt för covid-19 i Robertsfors kommun under förra veckan. Det är i första hand vårt beteende som orsakar smittspridning.

Alla har ett personligt ansvar för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att skydda personer i riskgrupper mot smitta: Stanna hemma vid symtom, träffa så få människor som möjligt, håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel. Tillsammans kan vi hålla smittspridnin gen nere hela vägen in i mål!

Stapeldiagram som visar antalet nya fall per vecka sedan pandemins start i RObertsfors kommun. vecka 20 var det 22 nya fall.
Bilden ovan visar nya sjukdomsfall per vecka i Robertsfors kommun. Sista stapeln är v. 20.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Totalt för hela länet ser Regionen en fortsatt minskad smittspridning. Färre fall i Umeåområdet och i Skellefteåområdet, men något fler fall i Södra Lappland. Smittspridningen är fortsatt hög nationellt och i våra grannlän, även om läget sakta stabiliseras. Smittspårning visar att personer smittats i familjer, på arbetsplatser och skolor samt i sociala privata sammanhang.

– Vi ser en fortsatt stabiliserande trend i länet vilket är bra. Men vi måste tillsammans fortsätta hålla i rekommendationerna då vi i smittspårningen ser att många positiva fall hade gått att undvika genom att hålla avstånd och bara umgås i sin bubbla, säger Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark i ett pressmeddelande.

Vaccinering

Fas 4 inleddes i tisdags och därmed öppnades tidsbokningen för dem födda 1971 och tidigare. Det kommer inte att finnas tillräckligt med tider så det kommer att ta ett par veckor innan nästa åldersgrupp kan öppnas upp meddelar Region Västerbotten.

Arbetet med att lösa de tekniska bekymmer som sedan tisdagen drabbat Region Västerbotten fortsätter. Tidvis har möjligheten att använda tidbokning till all verksamhet via 1177:s e-tjänster varit helt stängd. Nu är den i mycket begränsad omfattning öppen igen till dess att den kan tas i full drift. Det innebär att vissa användare kan boka, omboka eller avboka tider beroende på hur stort trycket är. Läs mer om detta på Region Västerbottens hemsida.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
FHM:s rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19
Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens samlade statistik för vaccination mot covid-19
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Anpassningar av restriktioner och förbud börjar gälla den 1 juni. Läs mer.

n bit in i vaccineringen mot covid-19 är det fortfarande nio av tio som svarar att de helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. Och 97 procent av de som fått dos ett kommer helt säkert även att ta dos två, visar Folkhälsomyndighetens undersökning. Läs mer.

UD har beslutat att förlänga reseavrådan från icke-nödvändiga resor till länder utanför EU/EES/Schengen och Storbritannien till och med den 1 juli. Läs mer.

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. Läs mer.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden ovan visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.