Stort intresse för framtidens landsbygder i Umeåregionen

i Category: Nyheter | 2 min läsning
Två kvinnor går på en grusväg med en hund springande framför dem. Den ena kvinnan leder en cykel. sommargrönska

Vi är så glada för det stora och breda engagemang och deltagande som visades under workshoparna den 10e, 18e och 26e maj. Nu kommer resultatet att sammanställas till en analys som visar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns Umeåregionen och därmed det tänkta leaderområdet. Analysen kommer ligga till grund för den lokala utvecklingsstrategi som ska skrivas fram under sommarmånaderna och som till hösten skickas in som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde.

Missade du dessa workshops men vill ändå vara delaktig i arbetet? Eller har det kanske dykt upp fler tankar och inspel hos dig som deltog? Då har du chansen att svara på samma frågor som i workshopen genom en digital enkät. Alla är varmt välkomna att besvara denna, oavsett om du deltagit i en workshop eller inte. Enkäten ligger öppen till 4 juli.

Enkät avslutad

Hjälp oss att stärka ungdomsperspektivet!

Vi behöver fler unga röster som är med och tycker till om Umeåregionens framtida utveckling. Därför ordnas en extra digital workshop särskilt riktad till personer under 25 år den 10 juni kl. 15-16. Vi har även tagit fram en digital enkät specifikt riktad till personer under 25 år. Enkäten ligger öppen till 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler och tipsa oss om unga som ni tror skulle vara intresserade att delta i det här arbetet.

Workshop för unga i Umeåregionen

När? 10 juni kl. 15-16
Var? Digitalt via Zoom, länk skickas vid anmälan
Anmäl dig här eller genom att klicka på denna länk: https://forms.gle/TDJU3T7cBLC47M147

Enkät avslutad

Vad händer nu?

Den utvecklingsstrategi som skrivs fram under sommaren kommer att tas fram i dialog och samverkan med aktörer från ideell, privat och offentlig sektor. Om din organisation är intresserade att vara fortsatt delaktiga i strategins framtagande så hör av er till jennie.bergvall.kalen@umea.se. Tillsammans formar vi strategin för framtidens landsbygder i Umeåregionen!

På Umeåregionens webb (www.umearegionen.se/leader) samt på kommunernas egna webbplatser (Klicka här för att komma till Robertsfors kommuns information)  finns uppdaterad information om den pågående strategiprocessen. På kommunwebbarna finns även kontaktuppgifter till tjänstepersoner som kan svara på eventuella frågor.