Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Till dig som har färdtjänst/riksfärdtjänst

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Svart illustrerad siluett av taxibil framifrån.

Viktig information till dig som har
färdtjänst och/eller riksfärdtjänst

Under perioden 12 juli – 6 augusti kommer det inte att vara möjligt att boka och/eller ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Ansökningar och bokningar måste därför göras senast fredag 2 juli för att hinna handläggas innan semesterperioden.

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida och i foajén på kommunkontoret.
Länk till E-tjänst för ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst. 
Länk till information om färdtjänst.
Länk till information om riksfärdtjänst.

Kontakta handläggare Anna Jonsson för mer information
Tel: 0934-141 06, telefontid mån-ons 08:30-11:30
Mail: anna.m.jonsson@robertsfors.se