Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Tyck till om VA-plan och dagvattenstrategi för Robertsfors kommun

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Rickleåns rinnande vatten omgärdat av granar, grönskande blad i förgrunden, blå himmel.

Det har under 2019 och 2020 arbetats fram ett förslag på en vatten- och avloppsplan (VA-plan) och en tillhörande dagvattenstrategi för Robertsfors kommun. En VA-plan omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både enskild och allmän VA-lösning.

Förslaget på VA-plan och dagvattenstrategi finns nu tillgänglig för allmänheten, både digitalt via vår hemsida (se länk nedan) och i pappersform i entrén på kommunhuset. 

Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas in senast fredag 6 augusti 2021.

Mer information samt dokument för om VA-plan och dagvattenstrategi hittar du här:
VA-plan och dagvattenstrategi för Robertsfors kommun.