Tyck till om VA-plan och dagvattenstrategi för Robertsfors kommun

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Rickleåns rinnande vatten omgärdat av granar, grönskande blad i förgrunden, blå himmel.

Det har under 2019 och 2020 arbetats fram ett förslag på en vatten- och avloppsplan (VA-plan) och en tillhörande dagvattenstrategi för Robertsfors kommun. En VA-plan omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både enskild och allmän VA-lösning.

Förslaget på VA-plan och dagvattenstrategi finns nu tillgänglig för allmänheten, både digitalt via vår hemsida (se länk nedan) och i pappersform i entrén på kommunhuset. 

Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas in senast fredag 6 augusti 2021.

Mer information samt dokument för om VA-plan och dagvattenstrategi hittar du här:
VA-plan och dagvattenstrategi för Robertsfors kommun.