Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Samråd ny detaljplan Edfastmark 7:1

i Category: Nyheter | 1 min läsning
en karta med detaljplaner

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde i utkanten av Robertsfors tätort.

Synpunkter på förslaget ska vara Robertsfors kommun tillhanda senast den 15 augusti 2021.

Detaljplanen samt information hittar du här: Edfastmark 7:1