Coronainformation v. 25

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Graf över antalet smittade totalt i Robertsfors kommun

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 23 464 (23 412)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 5 (7)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 1 (3)
Avlidna: 181 (181)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 310 (301)

Andel vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 55,4 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 34,6 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 66,1 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 35,5 %

Aktuellt i Robertsfors kommun

Förra veckan konstaterades 9 personer smittade av covid-19 i Robertsfors kommun utav totalt 77 fall i länet. Det är fortfarande vårt beteende som påverkar smittspridningen. Fira midsommar med få människor och gärna utomhus.

Denna coronainformation som publiceras varje vecka av Robertsfors kommun kommer att publiceras för sista gången vecka 27, om inget drastiskt händer inom spridningen av covid-19. Robertsfors kommun följer löpande utvecklingen såväl i regionen som nationellt.

Aktuellt i länet

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning i hela länet. Flest fall i yngre åldersgrupper och mycket få fall i äldre åldersgrupper. V.24 var det 77 fall i länet jämfört med v.23 då vi hade 114 fall.

Vi ser en minskning av provtagning vilket bland annat beror på att färre provtas via personalscreening då de flesta är vaccinerade, men även att färre provtas pga. att de inte har symptom och färre provtas i smittspårning. Av de som provtagits så var 1,2% positiva och flest fall i Umeå i åldrarna 10–19 år. Det finns även smitta som kan kopplas till student- och examensfiranden. Väldigt få fall bland 60+ vilket är en tydlig vaccineffekt.

Deltavarianten

Tre fall av Deltavarianten har upptäckts i Västerbotten och dessa har varit kopplade till resa men vi kan förvänta oss fler fall då den här varianten är mer spridningsbenägen. Regionen har en väldigt bra övervakning av Delta och andra mutationer genom att det veckovis görs helgenomsekvensering. Det screenas inte bara rutinmässigt utan även för vaccingenombrott, smittspårning och när personer varit på resa. Det är fortsatt viktigt att följa de nationella råden där det nästa vecka kommer att bli förändringar. Det är viktigt att fortsätta att träffas smittsäkert dvs. att inte vara nära varandra.

Vaccinering

Förra veckan öppnade tidsbokningen för födda 1981 och tidigare. Västerbottens län ligger i topp i landet vad gäller vaccinationstäckning. Bland personer som är 65 år och äldre har 96 procent valt att vaccinera sig mot covid-19 och om man räknar med 18-åringar och uppåt har 54 procent påbörjat sin vaccination.

Vaccinationer utförs både i Region Västerbottens regi och via extern utförare. Just nu utför Vaccina vaccinationer i Skellefteå, Norsjö, Vindeln och Robertsfors och inom kort öppnar de upp för bokning på fler orter i länet.

– Vaccinering och utförande fungerar likadant oavsett vem som utför vaccinationen, men hur tiderna släpps kan variera. Det är många som undrar varför det inte finns så många lediga tider och det beror både på vaccinationsleveranser och hur tiderna läggs ut. I Umeå släpps de med tre veckors spann och i andra orter ibland med kortare framförhållning. Men vaccinmängden fördelas jämnt utifrån antalet invånare i alla kommuner, förtydligar Ronny Lestander i ett pressmeddelande.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Länsstyrelsens websida om begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
Tydlig information finns också hos Folkhälsomyndigheten.
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Läs mer.

För de som reser utomlands nu under sommaren är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer som gäller när de kommer tillbaka. Läs mer.

Antalet fall av covid-19 har minskat ytterligare i Sverige. Fördröjning i inrapporteringen gör att statistiken främst ska tolkas över en längre tidsperiod. Läs mer.

Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Läs mer.

 

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden överst på sidan visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun. Bilden ovan visar antal nya fall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten


Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.