Coronainformation v. 26

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Graf över antal smittade totalt i Robertsfors

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida till och med v 27 2021. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)
Bekräftad covid-19 i länet: 23 506 (23 464)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 4 (5)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 1 (1)
Avlidna: 181 (181)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 312 (310)

Andel vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.
Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 58,2 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 40,5 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 63,6 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 47,6%

Aktuellt i Robertsfors kommun

2 av länets 31 fall av covid-19 var i Robertsfors kommun under v. 25.

Aktuellt i länet

Antalet positiva fall av covid-19 fortsätter att minska i hela Västerbotten. Under föregående vecka testades 31 personer positivt för coronaviruset, vilket är mer än en halvering från de 71 personer som testade positivt under vecka 24. Att fortsätta följa de nationella råden är av yttersta vikt för att upprätthålla denna positiva trend.

Förra veckan (v 25) var 1,0 % av de som testades positiva. Siffran för vecka 24 var 1,8 %. Flest positiva fall förra veckan fanns i åldersgruppen 40–49 år, vilket är en skillnad från tidigare veckor då smittspridningen varit störst bland de yngre åldersgrupperna. Smittspridningen sker fortsatt i privata sociala sammanhang, i familjer och på arbetsplatser.

Det är för tidigt att säga något om ifall smittspridningen påverkats av midsommarfiranden, utan det kan ses först om en till två veckor. 

Från och med 1 juli införs lättnader kring restriktioner samt covidbeviset från E-hälsomyndigheten görs tillgängligt och kan laddas ner av dem som blivit vaccinerade. Läs mer om detta på Region Västerbottens webbplats.

Vaccinering

Vaccination av personer i fas fyra pågår just nu i Västerbottens län. Personer inom åldersgruppen 30-40 år erbjuds nu att boka tid för vaccination.

Bland personer som är 60 år eller äldre konstaterades endast två fall smittade under föregående vecka, vilket bedöms vara en effekt av vaccinationerna. I nuläget har 58 procent av alla invånare över 18 år fått sin första dos och 40 procent är färdigvaccinerade. 

– Tack för att ni västerbottningar följer rekommendationerna, vaccinerar er och gör det ni kan för att minska smittspridningen. Era val gör skillnad och det är tack vare er som smittspridningen minskar, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Länsstyrelsens websida om begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer till att spridningen av covid-19 har minskat. Information om vad som gäller från den 1 juli har uppdaterats. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig vid symtom och att arbeta hemma om det är möjligt. Läs mer.

Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk för små lokala utbrott både under sommaren och hösten. För att samhället ska kunna återgå till ett normalläge krävs en hög vaccinationstäckning. Läs mer.

Den tredje mätningen av inställningen till vaccination mot covid-19 visar fortsatt att nio av tio personer helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. I åldersgruppen 16–19 år, som är med i undersökningen för första gången, är inställningen lika hög som hos de vuxna. Läs mer.

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Bland annat höjs deltagartaken för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden. Läs mer.

De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 pausas under sommaren om inget oförutsett inträffar. Den sista pressträffen innan pausen blir den 1 juli och de återupptas igen den 12 augusti. Läs mer.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden överst på sidan visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun. Bilden ovan visar antal nya fall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.