Planerat vattenavbrott 22/9

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med markerat omnråde Bobacken-västra Sjulsmark..

Vi planerar underhåll av vattenledningsnätet vid Bobacken-V. Sjulsmark och kommer att stänga av vattnet onsdag 22/9 från kl. 10.00 till ca kl. 13.00.

Innan dess kan ni tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Vattenvagn kommer att finnas uppställd vid Gullmark 68, se trottoarpratare vid vägkant.

Rött område kommer att bli helt utan vatten.
Gult område kan komma att bli utan.