Krisberedskapsveckan 2021

i Category: Nyheter | 2 min läsning
En man står framför öppnad dörr i trapphus. Räcker fram en matkasse till en kvinna med krycka.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39, (27 september – 3 oktober) 2021.

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Tema: Demokrati

 I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Krisberedskapsveckans grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot. Se mer information på www.dinsakerhet.se där du bland annat hittar checklistor för vad som kan vara bra att ha hemma inför en kris.

Under veckan kommer det att publiceras information löpande i Robertsfors kommuns sociala medier.

Krisberedskapsquiz

En viktig del i att bli bättre förberedd är att ha kunskap. Här finns ett quiz som består av tio lärande frågor som rör egenberedskap, vad som är bra att ha hemma och hur samhället kan fungera i kris. I slutet finns en öppen utslagsfråga. Nedan kan du ladda ner quizet. Det är tänkt att läsas muntligt (fetad text=rätt svarsalternativ).