Bekräftad smitta Tundalsskolan

i Category: Covid-19 | 1 min läsning
Coronavirus i förstoring

Sju högstadieelever i årskurs 7 och 8 på Tundalsskolan i Robertsfors har bekräftats smittade med covid-19. Efter överläggning med Smittskydd på Region Västerbotten kommer elever i åk 7 och åk 8 samt ovaccinerad personal att erbjudas testning för covid-19.

– Det är viktigt att vi får veta hur många som smittats, även eventuella symtomfria. I nuläget är huvudspåret att bedriva utbildning på plats, men det kan komma att förändras om smittotalen ökar, säger, Anna-Lena Göttfert, rektor på Tundalsskolan 7–9.

Det har även beslutats att mellanstadieelever och högstadieelever hålls åtskilda. De klasser från andra skolor som i normala fall åker in till Tundalsskolan för undervisning kommer att ha dessa lektioner på distans.

Ett meddelande till elever och föräldrar har gått ut via skolans informationssystem Schoolsoft där alla uppmanas vara extra uppmärksamma på eventuella förkylningssymtom. Symtomfria högstadieelever går till skolan som vanligt i dag, men även dessa uppmanas vara observanta på om de börjar känna milda förkylningssymptom.

Skolan kommer att ha fortsatt kontakt med både föräldrar och regionens smittskyddsenhet.