Låga smittotal i Robertsfors kommun

i Category: Covid-19 | 1 min läsning
Stapeldiagram över antalet bekräftade fall i Robertsfors kommun

Under vecka 41 upptäcktes en klustersmitta på Tundalsskolans högstadium i Robertsfors. Ett snabbt agerande bidrog till att smittspridningen begränsades.

Efter det har antal bekräftade fall i Robertsfors kommun varit lågt. Nedan kan du se antalet bekräftade fall av covid-19 i kommunen vecka 41–46. Under v. 44–46 har rekommendationen till vaccinerade varit att dessa inte behövde provtas för covid, vilket bidrar till att dessa siffror kan vara mer osäkra. Dock finns i nuläget ingen smittspridning i någon av kommunens verksamheter.

v. 41 – 16 fall
v. 42 – 4 fall
v. 43 – 0 fall
v. 44 – 1 fall
v. 45 – 3 fall
v. 46 – 0 fall

Siffror över bekräftade fall är offentliga och går att ta del av hos Folkhälsomyndighetens sida där en kan söka på enskilda kommuner.