Uppdaterad 30/11 kl. 21.15 – Akut vattenläcka

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Markerat område öster om sjön Åsjön norr om Sjäknebodasjön

Uppdatering kl. 21.15

Vattenläckan är åtgärdad och de har börjat släppa på vattnet igen, samtliga fastigheter bör ha vattnet åter ca klockan 22:30.
När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Informationen uppdateras ej.


Uppdatering kl 16.00
Reparationsarbete pågår och beräknas fortsätta under kvällen och natten. För närvarande pågår arbete med att förlägga 30 meter ny vattenledning på den drabbade sträckan.

Dricksvatten finns att hämta vid den röda stugan vid Djäkneboda badplats.

Informationen kommer att uppdateras.


Uppdatering kl. 12.05
Ytterligare en akut vattenläcka har uppstått till följd av arbetet med E4 breddningen. Vi har återigen stängt vattnet till berörda fastigheter. Prognos för när läckan är åtgärdad saknas i nuläget.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Dricksvatten finns att hämta vid den röda stugan vid Djäkneboda badplats. Informationen kommer att uppdateras.


Uppdatering kl. 11.33 30/11
Vattenläckan är åtgärdad och samtliga fastigheter bör ha vattnet åter ca klockan 11:45
När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.


En akut vattenläcka gör att vi stängt vattnet idag i området vid sjön Åsjön (tisdag den 30 november till cirka klockan 18.00). Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Vatten finns att hämta vid den röda stugan vid Djäkneboda badplats.
Informationen uppdateras.