Planerat vattenavbrott i Sikeå 14 december

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med markerade fastigheter vid SIkeå.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna i Sikeå. Vattnet stängs av till berörda fastigheter (se karta) i morgon den 14 december mellan cirka kl. 8.00 och 18.00. Med reservation för yttre omständigheter kan tiden komma att ändras.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Vattenvagn kommer att ställas ut vid Sikeå Hamn 87.