Planerat vattenavbrott Västbyn 15 december

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med markerade fastigheter Västbyn Överklinten

Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet till berörda fastigheter (se karta) stängs av i morgon den 15 december mellan cirka kl. 08.00 och 16.00. Med reservation för yttre omständigheter kan tiden komma att ändras.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.