Stora utmaningar och möjligheter för Robertsfors kommun

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Robertsfors kommunlogga

Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun som äger rum den 20 december har ett antal frågor rörande kommunens framtid på dagordningen.  Det är stora frågor som kan komma att forma vår kommun de kommande 50 åren.

Genomförandeavtalet för Norrbotniabanan ska beslutas och kommunen ska bestämma i vilken inriktning utvecklingen ska drivas. Därför läggs nu ett Inriktningsförslag för samhällsutveckling i samband med anläggande av Norrbotniabanan fram.

Inriktningsförslaget pekar ut kommunens politiskt antagna vision om att bli ”7 500 invånare i Sveriges bästa kommun” som målet för denna utveckling.  Om kommunen ska växa kommer det behövas investeringar i nya bostadsområden, vägar, cykelvägar och teknisk infrastruktur, men det behövs även att kommunen är attraktiv med ett rikt frilufts- och kulturliv, arbetsplatser, bra skolor och välfärd med mera.

Om fullmäktige beslutar att kommunen ska starta arbetet med att förverkliga visionen med befolkningstillväxt, kommer detta arbete att brytas ner i delprojekt som alla ska utredas, prioriteras, kommuniceras, ha medborgardialoger för att sedan beslutas av politiken om dom ska genomföras eller inte.

Kommunfullmäktige den 20 december går att följa via livesändning på Robertsfors kommuns hemsida eller Youtubekanal.