Robertsfors kommun utökar samarbetet med lokala leverantörer

i Category: Nyheter | 1 min läsning
I förgrunden ett bildäck, i bakgrunden arnar som skiftar däck på bil.

Upphandling av fordonsunderhåll, service, reparationer, däck & däcksförvaring samt underhåll av alkolås är genomförd. Glädjande har våra lokala aktörer varit konkurrenskraftiga och i hård konkurrens har slutligen avtal tecknats med Bergströms Däckservice i Ånäset för tunga fordon samt med Pettersons Bil & Traktor AB för personbilar. Avtalen är giltiga från 2022-03-01 till 2024-02-29 med förlängningsoptioner till 2026-02-28

Robertsfors kommun har vidare lämnat upphandlingssamarbetet med Umeå kommun gällande leasingbilar och har nu istället gemensamt avtal med landets 290 kommuners inköpscentral adda och deras avtalade partner, Leaseplan. Leaseplan har valt att lägga fordonsservice och däckshantering för kommunens leasade fordon hos Sikeå Bil & Rep AB (MECA).

Kommunens samlade fordonskostnader ligger på drygt 3,5 miljoner kronor varav merparten kan hänföras till hemtjänst.

Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med våra lokala samarbetspartners.