Informationsmöte för entreprenörer om små avlopp

i Category: Nyheter | 1 min läsning
AVloppsbrunn med lock i sommargrönska

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö kommer att anordna ett informationsmöte för aktiva entreprenörer inom kommunen.

Fokus kommer att läggas på ansökningsprocessen och vilka uppgifter vi vill få in i samband med ansökan. Vi vill även passa på att få synpunkter från er entreprenörer om ni upplever några problem eller svårigheter vid ansökningsprocessen.

Tid: 3 mars 2022, klockan 09.00
Plats: i kommunhuset (KS-rummet), men möjlighet att delta digitalt finns.
Anmälan: miljokontoret@robertsfors.se senast den 1 mars 2022, ange vid anmälan om du vill delta via länk eller närvara på plats.