Info v. 14 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 2 min läsning
Ukrainas flagga fladdrar mot blå himmel.

Det här är en Samlad lägesbild från Västerbottens län från den 5 april. Informationen hittar du även på Länsstyrelsens hemsida.

Påverkan på Västerbotten

Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Västerbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra på grund av bland annat varubrist och kostnadshöjningar.

En kommun har bekymmer med att få tag i gas (CO2) till badhusens vattenreningsanläggningar.

Flyktingvågen

Migrationsverket ser i nuläget ett minskat behov av evakueringsplatser i Sverige eftersom läget stabiliserats jämfört med bedömningen i mars. Kommunernas evakueringsplatser kommer även i fortsättningen behövas för att täcka människors omedelbara behov av tak över huvudet, men alltså i lägre omfattning än vad Migrationsverket bedömde tidigare. Migrationsverket bedömer att evakueringsplatser inte behövs i Västerbotten i nuläget. Bedömningen kan dock komma att ändras utifrån hur antalet skyddssökande utvecklas. Antalet flyktingar till Sverige har minskat från mellan 800 och l 1 300 per dag till i nuläget 500 per dag.

Det finns cirka 300 (cirka 280 föregående vecka) registrerade ukrainska flyktingar i länet just nu. Det faktiska antalet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst.

Skellefteå kommuns evakueringsboende som togs i anspråk av Migrationsverket avvecklades 1 april. Migrationsverket har anläggningsboenden, som är en mer långsiktig boendelösning för asylsökande, i Skellefteå och Norsjö kommun.

Västerbottens läns kommuner fortsätter att planera/förbereda för att ta emot flyktingar, men avvaktar behov och besked från Migrationsverket gällande långsiktigt boende för flyktingar.

Samverkan

Länsstyrelsen höll 5 april ett dialogmöte med jordbruksaktörer i länet med anledning av det säkerhetspolitiska läget och påverkan på aktörer inom jordbruket. Med start 21 april hålls särskild samverkan för länets aktörer med fokus på migration och flyktingmottagandet.

Länets krisberedskapsaktörer (Robertsfors kommun är en av dem) följer händelseutvecklingen och samverkar för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.