Inställd skoltaxi 8 april- uppdaterad kl. 13.10

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Snöig gata med dålig sikt.

Uppdatering kl. 13.10

Alla skolskjutsar, både taxi och bussar är inställda på grund av vädret. Föräldrar behöver själva hämta sina barn efter skoldagens slut.
138 Fällfors
140 Kålaboda
136 Mårtsmarken
141 Flarken
117 Åkullsjön
143 Norum

—————————-

Alla skolskjutsar med taxi är inställda på grund av snöovädret. Föräldrar behöver själva hämta sina barn efter skoldagens slut om dessa har taxiskjuts.
Skolan håller öppet tills alla barn har fått hämtning.
Vad gäller skolbussar hänvisar vi till Länstrafikens trafikinformation: 077-110 01 10 eller www.tabussen.nu.