Lokal trygghetsenkät 2022

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Polis med gul väst och polishatt samtalar med två kvinnor.

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare. En del i det arbetet är att det skapas samverkansavtal, men också genom så kallade medborgarlöften. För att kunna ta fram dessa löften behövs datainsamling och medborgardialog.

Därför genomför vi nu en medborgarenkät som syftar till att komplettera övriga uppgifter som kommunen och polisen har tillgång till. Vi vill få en tydligare bild över specifika problemområden som kan behöva prioriteras under de kommande tre åren som medborgarlöftena ska gälla.

Vill du veta mer om samverkansavtal och medborgarlöften kan du läsa om det: här.

Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma. Enkäten tar ungefär 10 minuter att genomföra.

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av uppdaterade medborgarlöften under första halvan av 2023.

Länk till enkäten https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=65be6b18f185

Enkäten riktar sig till dig mellan 13-99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara.

Enkäten är tillgänglig att besvara under perioden: 23 maj till 12 juni

Maud Brodin Hansson & Maria H Forsberg                         
Kommunpoliser Robertsfors
LPO Umeå                                                                    

Erica Hjelte
Brottsförebyggande samordnare
Robertsfors kommun