Ska du resa med riksfärdtjänst eller färdtjänst i sommar?

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Rak asfaltsväg med vit mittlinje, platt sommarlandskap med låg sol.

Riksfärdtjänst – ansök senast 10 juni

Ska du resa med riksfärdtjänst i sommar? Kom ihåg att boka din resa inför sommaren! En riksfärdtjänstresa görs i två steg: först en ansökan om riksfärdtjänstresa hos kommunen (sista datum för ansökan till kommunen är fredag 10 juni). Om ansökan beviljas beställer resenären själv resan hos Riksfärdtjänsten AB senast fem dagar före avresa.

Läs mer på sidan för Riksfärdtjänst

Är det dags att förnya ditt kommunala färdtjänsttillstånd?

För dig som har ett färdtjänsttillstånd i Robertsfors kommun som löper ut under juli eller början av augusti månad behöver ansökan om förnyat tillstånd skickas till kommunen senast 10 juni.

Läs mer på sidan för Färdtjänst.

Du kan även kontakta handläggare Anna Jonsson för frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst: 0934-141 06 (måndag- onsdag 8:30-11:30).

Trevlig sommar!