Strandstädningen i hamn

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Fyra ungdomar står på en strand med plockpinnar och påsar i händerna.
Mosa Rahimi, Märta Lundmark, Josephat Vajala samt Ezekiel Vajala arbetade med att städa bort skräp från stränderna.

Nu är det kommunala strandstädningsprojektet i hamn! Med hjälp av feriearbetande ungdomar och personal från Bruksam Returmarknad har stränderna vid Killingsand, Långvikssand, Lillkricksand och Klubbens naturreservat städats.

Det mesta av skräpet som plockades upp är sådant besökare lämnat efter sig, bland annat plastmuggar och fimpar. En del skräp har även drivit in från havet. Den totala vikten av skräp som plockades upp under städprojektet var 55 kilo som till mesta dels bestod av plast och papper men även en del glas och metall.

– Det var faktiskt mindre skräp än förväntat, vi hade nästan räknat med den dubbla mängden skräp. Det var en positiv överraskning och vi håller tummarna att folk fortsätter att ta reda på sitt skräp när de besöker stränderna i sommar, säger Ewelina Persson, arbetsledare på Bruksam Returmarknad.

Projektets syfte har varit, förutom att rensa stränderna från avfall, att hjälpa till att sprida budskapet om att alla måste ta ansvar för att minska nedskräpningen i vår natur.

– Det känns bra att ha kunnat hjälpa till med att få bort skräp från naturen. Det blir bättre miljö för både människor och djur, säger Märta Lundmark som är en av ungdomarna som feriearbetat med strandstädningen.

Förutom Märta arbetade även ungdomarna Josephat Vayala, Ezekiel Vayala samt Edvin Bjuhr med att rensa stränderna från skräp.

Den totala kostnaden för att genomföra projektet har beräknats till 265 400 kronor, varav det beviljade bidraget från Naturvårdsverket var 208 200 kronor. Projektet har beräknats sysselsätta 960 arbetstimmar.

Här kan du läsa en äldre nyhet om när strandstädningsprojektet blev beviljat bidrag från Naturvårdsverket. Nu ska stränderna städas!