Omledning av E4 genom Robertsfors v. 32-34

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med rödmarkerad väg över Robertsfors.

Trafikverket meddelar att under kommande tre veckor kommer E4 mellan Sikeå och Gumboda stängas av och ledas om över Robertsfors, via väg 670 och väg 651.

Avstängningen sker måndag till och med torsdag följande datum:

Vecka 32: 2022-08-08 t.o.m. 2022-08-11
Vecka 33: 2022-08-15 t.o.m. 2022-08-18
Vecka 34: 2022-08-22 t.o.m. 2022-08-25.

Boende, hemtjänst, räddningstjänst, renhållning, post o.s.v. kommer kunna passera genom arbetsområdet med stor försiktighet under den tidsperiod väg E4 är avstängd.

Vi vill be er ha överseende med att arbete pågår vid obekväma tider under denna tidsperiod. Arbetet kan medföra störande ljud.

Byggtrafik kommer trafikera den avstängda sträckan.

Läs mer hos Trafikverket