Medborgarenkät från SCB

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Illustration av man mot grön bakgrund med texten Är du utvald?

Nu är det dags för medborgarundersökningen från SCB (Statistiska centralbyrån)!

Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i vår kommun. Resultatet ger en inblick i hur invånarna i Robertsfors kommun tycker att servicen fungerar och blir en värdefull vägledning för kommunens arbete.
Undersökningsperioden pågår till den 3 november och resultaten levereras i december.