STORMÖTE – Företagare och Robertsfors kommun

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Mynt staplade i högar samt glasburk med mynt och växande grodd inuti.

Efter två år med restriktioner så återupptar vi nu traditionen med stormöte mellan företagare i Robertsfors kommun och representanter för den kommunala organisationen. Vi kommer att beröra effekterna av genomfört näringslivsprojekt NIS 6.0, den nya tjänstemannaorganisationen vid Robertsfors kommun samt hur det står till med bredband, stadsnät och  funktion och risker.

Tid: Torsdag 15 september 2022 kl.18.00-21.00.
Plats: Centrumhuset, Robertsfors, local Diamanten
Drop-in middag för anmälda: 17:00-18:00 på  Restaurang Palma.
Anmälan senast 9 september via denna länk (obligatorisk anmälan).
Arrangör: NIS 6.0

Program (startar 18.00)

På vilket sätt har näringslivsprojektet NIS 6.0 bidragit till möjligheten för micro SME-företag att bli starkare och skapa bättre förutsättningar för tillväxt?

  • Regionakademin ger sin syn på saken.
  • Feedback från några av företagen som medverkat i tillväxtprogrammet.

Bredband/stadsnätet ROBNET.

  • IT-chef Kristoffer Hansson informerar om hur det såg ut när han började, hur underhållsskulden har återställts, driftsavtal, driftssäkerhet samt kvarvarande risker i nätet och vad som planeras för att ytterligare minska riskerna.

Robertsfors kommuns nya organisation.

  • Anders Persson, kommunchef informerar om den nya organisationen och presenterar de nya medarbetarnaj

 

Europeiska utvecklingsfonden
Region Västerbotten logga