Trafikpåverkan vid beläggningsarbeten

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med rödmarkerad väg för omledning av E4

Trafikverket meddelar att under måndag-torsdag tre veckor framåt (v.36-38) kommer delar av sträckan Sikeå-Gumboda få ny beläggning. 5-8 september regleras trafiken med väglots och trafikljus, vilket innebär risk för köer. Räkna med längre restid.

12-15 september och 19-22 september leds E4-trafiken om via Robertsfors, väg 651/670. Tänk på att vara uppmärksam och visa hänsyn när du kör genom Robertsfors, många barn använder omledningsvägen för att ta sig till och från skolan. Var uppmärksam vid övergångställen och håll hastighetsbegränsningarna.

E4, Sikeå-Gumboda, mötesfri väg – www.trafikverket.se