Info v. 37 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 1 min läsning
Ukrainas flagga fladdrar mot blå himmel.

Av de 13 lägenheter i Ånäset som Migrationsverket hyr av RoBo, har kommunen övertagit hyreskontrakten för fem lägenheter (ytterligare en tillkommer från och med 1 oktober) och där bor nu 17 ukrainska flyktingar.

Kommunen har tilldelats att ta emot totalt 28 ukrainska flyktingar. Civilsamhället i Ånäset har gjort en stark insats i mottagandet av dessa.

Nya landsbygdsstrategen Emma Bergman samt flyktingsamordnare Sofia Lindahl Achi träffade delar av civilsamhället i Ånäset i tisdags. Där pratade de om hur de ukrainska flyktingarnas behov ser ut och hur de statliga medel som skjuts till bäst kan komma att användas. Det kommer att bli fler möten framöver.

Information från samverkanskonferensen 13 september med anledning av det säkerhetspolitiska läget

  • Samverkanskonferensen för länets krisberedskapsaktörer (Robertsfors kommun är en av dem) kommer fortsättningsvis att hållas var fjärde vecka.
  • Länsstyrelsen i Västerbotten har slutat uppdatera den regionala lägesbilden på sin webbplats utan hänvisar till den nationella.

Information från Migrationsverket

45 729 personer från Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Sverige sedan den 24 februari 2022. 44 559 har beviljats. Cirka 150-200 personer/vecka har anlänt de senaste fem veckorna.

Västerbotten har tagit emot 476 personer (12 september) av 908 tilldelade flyktingar.

Information från Länsstyrelsen

Klimat och energisamordnaren informerade om ”Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen”. Länsstyrelserna ska erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder, främja samverkan som underlätta att energibesparingsåtgärder.

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

Här samlar vi alla nyheter om kriget i Ukraina

Läs mer på länsstyrelsens webbplats