Snacka planprogram med kommunens tjänstepersoner!

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Två kvinnor sitter vid ett runt bord med broschyrer på. I bakgrunden kartor.

Planprogrammet för Robertsfors samhälle som ligger ute för samråd finns även utställt på biblioteken i kommunen. Idag fanns representanter från Robertsfors kommun på plats på biblioteket i Robertsfors för att svara på frågor om planprogrammet!

En ny chans att träffa dem kommer på måndag 14 november kl. 17.00-19.00. Välkommen förbi om du vill se på materialet eller är nyfiken på Planprogrammet och berätta om dina tankar kring kommunens planering i samband med Norrbotniabanans dragning.
Materialet finns tillgängligt fram till och med den 16 november. Planprogrammet finns även att ta del av digitalt på kommunens hemsida samt i kommunhusets foajé.