Nu kan du tycka till om detaljplan för Topasen

i Category: Nyheter | 1 min läsning
en karta med detaljplaner

Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplanen för Topasen 1 och del av fastigheten Edfastmark 7:62 vid Kolgårdsvägen/Norrängsvägen i Robertsfors.

Tidigare i år genomfördes ett samråd med anledning av planförslaget. Nu har förslaget omarbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors senast den 15 december 2022.

Klicka här för att komma till detalkplanen för Topasen 1 mf.l.