Nytt skidspår utstakat

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Skidspår i skog

I tisdags gick Trafikverket och deras konsulter runt på Stantorsberget i Robertsfors tillsammans med Tomas Svanström och Kenth Pettersson från samrådsgrupp 2 samt Jessica Erlaskog, processledare för Norrbotniabanan på Robertsfors kommun. De framtida spåren vandrades för att se vilka justeringar i sträckningen som behöver göras vid bäckar, större stenar och blöta områden. Även dragningen av teknikspåret har justerats efter områdets förutsättningar och anpassats för att landa i en bra sträckning.

Tillsammans har den grupp som varit på plats jobbat konstruktivt och hittat bra lösningar för den kommande spårsträckningen. Markeringarna som sitter ute i skogarna nu markerar den ursprungliga sträckningen, vissa delar av den markerade sträckan är nu justerad digitalt med hjälp av GPS-inmätningar gjorda på plats.

Trafikverkets konsulter kommer nu att lägga in den nya digitala spårsträckningen och dess justeringar och jobba vidare med byggplaneringen. Kommunen kommer att fortsätta dialogen med Trafikverket och deras konsulter för att säkerställa en bra anläggning. Samrådsgrupp 2 kommer också fortsatt att ta del av arbetet och vara inblandad i processen.
Läs mer om det nya skidspåret i Robertsfors.

Pinnar med rosa toppfärg nedsatta i skogen.