Projektet Attrahera flera beviljas 7,7 miljoner kronor

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Man och kvinna skakar hand över bord. Deras ansikten är inte synliga på bilden.

Umeåregionens kommuner (Umeå, Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, och Robertsfors) har beviljats närmare 7,7 miljoner kronor till det nya projektet ”Attrahera flera”. Det är Europeiska regionala utvecklingsfonden för näringslivs- och samhällsutveckling som beviljat medlen. Sedan tidigare har Region Västerbotten beviljat närmare 5,5 miljoner kronor till projektet.

Umeås kranskommuner har sedan tidigare lång erfarenhet av att samarbeta inom näringslivsfrågor, bland annat genom det nu avslutade projektet Näringsliv i samverkan.
I projektet Attrahera flera ska näringslivet, Umeåregionens kommuner och andra företagsfrämjare samagera för att ta fram hållbara lösningar på gemensamma utmaningar. De centrala aktiviteterna kommer att ske inom kompetens-, samhälls- och företagsattraktion.

– Tillsammans med de andra kommunerna i Umeåregionen kommer vi nu att intensifiera arbetet med att attrahera företag och kompetens till regionen. Projektet innebär både ett ännu starkare stöd för näringslivsutveckling och för kompetensutveckling i de kommunala organisationerna, säger Hilda Vidmark, tillväxtchef på Robertsfors kommun.

Projektägare är Vännäs kommun.

– Näringslivskontoren har i många år samarbetat och med detta projekt ska vi knyta arbetet ännu närmre varandra. Redan under förra projektet hittade vi nya sätt att samverka och nu utökar vi det på flera sätt och kan bli en ännu starkare och mer attraktiv region”, säger Christin Westman, näringslivsutvecklare på Vännäs kommun.

Projektet ”Attrahera flera” drar igång den 1 januari 2023 och pågår till och med 31 december 2025.