Bruksområdet i fokus i ny statlig utlysning

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Slaggstensbyggnad oskarp i bakgrunden. I förgrunden vita blommor.

ArkDes (Arkitektur och Designcentrum) är en statlig myndighet som nu utlyst projektet ”För allmänt bruk” där Robertsfors bruksområde finns som projektfokus. Utlysningen sker i samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

För ett år sedan tog Robertsfors kommun kontakt med ArkDes för att berätta om Robertsfors och ställa frågan om orten kunde vara en intressant plats för myndigheten att använda i något av de forskningsprojekt som de regelbundet genomför. ArkDes besökte Robertsfors och såg en plats med intressanta kulturmiljöer som de gärna ville jobba med.

– Robertsfors ort är ju en plats med unika kulturmiljöområden och samtidigt är det en plats för flera kommande statliga satsningar, till exempel Norrbotniabanan, men det innebär även utmaningar. Vi tror att projektet kan medföra positiva erfarenheter och utveckling, säger Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun.

Det team som vinner utlysningen kommer att undersöka hur kulturmiljöerna kring bruksplatsen kan användas. Miljöerna är viktiga att bevara och vårda, men de bör också kunna användas för att de inte ska förfalla eller bli otillgängliga.

– Vi tycker det är positivt att även Riksantikvarieämbetet är med i processen för att säkerställa att vi kan hitta bra lösningar till att använda platsen utan att dess historiska kvalitéer går förlorade. Vi vill att projektet leder till en hållbar och genomförbar väg framåt i det fortsatta användandet av platsen, säger Petra Andersin.

Robertsfors kommun har nyligen med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, renoverat taket på en av byggnaderna på den aktuella fastigheten.

Projektet finansieras och drivs av ArkDes. De har även etablerat ett samarbete med Riksantikvarieämbetet. Som statlig myndighet har de också upparbetade samarbeten med fler instanser som de stämmer av med under projektets gång. Robertsfors kommun bidrar med viss administration och befintliga tjänstepersoners arbetstid.

Här får du veta mer om utlysningen hos ArkDes.

Här får du veta mer om utlysningen hos Riksantikvarieämbetet.