Ökad tillgänglighet på badhuset

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Röd tegelbyggnad med entre med ståltrappa. Ovanför skylt med texten Badhus.

I mars förra året inkom ett epostmeddelande från en kommuninvånare som påpekade att badhuset var otillräckligt anpassat för rullstolsburna personer. Tillväxtutskottet gav tillväxtchef i uppdrag att utreda de förslag till åtgärder för förbättrad tillgänglighet som tagits fram av tillväxtchef och enhetschef för badhuset. Nu har en översyn gjorts och följande förbättringar kommer att göras.

Ombyggnation av ramp

Ramperna till Tundalshallens och badhusets entréer byggs om till en gemensam ramp med mindre lutning än nuvarande ramper. Rampen blir helt plan framför entrédörrarna till både Tundalshallen och badhuset. Detta innebär att rullstolsburna inte behöver stå i motlut i väntan på att komma in. Rampen bedöms möjlig att färdigställa 2023.

Ny placering av handikapparkering

Handikapparkeringen flyttas från nuvarande plats till en plats i direkt anslutning till den nya rampens början.

Ny trapp till simbassängen

En ny trapp med flackare lutning försedd med galler kommer att installeras.

Låsbara skåp

I omklädningsrummet med ingång på baksidan av badhuset har det tidigare inte funnits låsbara skåp. Skåp har nu köpts in och installerats.

Samhällsbyggnadssektorn står för kostnaden för en ny ramp till badhuset och Tundalshallens entréer  samt installation av den. Tillväxtsektorn står för kostnaden för ny ramp och installation i badhusets bassäng.

Här hittar du mer information om Badhuset i Robertsfors.