Nya medborgarlöften tecknade

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Kvinna med långt blont hår sitter vid bord med penna och ler mot kameran, intill en man i poliskläder.
Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun undertecknade medborgarlöftet och skakade hand med Michael Rystedt, Lokalpolisområde Umeå .

Polismyndigheten har tecknat nya medborgarlöften med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Umeå kommun.

I slutet av förra veckan samlades representanter från Ume kommun samt från kranskommunerna för att tillsammans med polisen underteckna sina medborgarlöften som gäller år 2023–2025, för Umeå gäller åren 2023–2024.

Alla kommuner skriver under egna löften

Alla kommuner i vårt närområde har sedan många år tillbaka haft medborgarlöften tillsammans med polisen. I år är dock första året som Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun och Umeå kommun träffades och tog ett gemensamt grepp vid tecknande av medborgarlöften med Polismyndigheten. Medborgarlöftena i respektive kommun baseras på områden som polisen tillsammans med kommunen ser som prioriterade utifrån lokal lägesbild. Prioriteringen har gjorts genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare samt resultat från olika undersökningar, till exempel trygghetsenkäter.

Varför medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polis/kommun

Samverkansöverenskommelse

Förutom medborgarlöften, har kommunerna och polisen samverkansöverenskommelser. Dessa reglerar förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

 

På gruppbilden från vänster: Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, Christina Lidström, Bjurholms kommun, Hans Lindberg, Umeå kommun, Michael Rystedt, Lokalpolisområde Umeå, Anna Frej, Vännäs kommun, Petra Andersin, Robertsfors kommun samt Mathias Haglund, Vindelns kommun.
Foto: Mia Han, Umeå kommun