Stallet på bruket har fått nytt tak

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Slaggstensbyggnad med tunt snötäcke på taket.

Robertsfors kommun har med stöd av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling rustat upp byggnader på bruksområdet i Robertsfors. Det är stallbyggnaden i slaggsten vid golfklubben som fått nytt tegeltak på norra sidan samt att taket på den södra sidan kompletterats. Även på den stora röda logen söder om bruksmuseet har det gjorts en insats, byggnaden har fått stolpkonstruktionen säkrad.

Utvecklingen runt stallbyggnaden går nu vidare i ett projekt tillsammans med den statliga myndigheten Arkitektur och Designcentrum (ArkDes) som i samverkan med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet under vårvintern 2023 utlyst projektet ”För allmänt bruk”.